Đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha (tiếng Tây Ban Nha: Segunda República Española) là một chính phủ cầm quyền từ ngày 14 tháng 4 năm 1931 đến ngày 1 tháng 4 năm 1939 tại Tây Ban Nha. Chính phủ này do Mặt trận bình dân Tây Ban Nha, đại diện quyền cho quyền lợi của dân nghèo, nông dân không ruộng, trí thức, người dân các xứ tự trị như Catalan Basque thành lập khi Vua Alfonso XIII rời bỏ đất nước và các đại biểu của Mặt trận này dành thắng lợi trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương. Đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha bị tướng Francisco Franco lật đổ

Cộng hòa Tây Ban Nha
1931–1939
Quốc kỳ Tây Ban Nha
Quốc kỳ
Quốc huy Tây Ban Nha
Quốc huy

Tiêu ngữ"Plus Ultra"  (Latin)
"Further Beyond"

Tổng quan
Location of Tây Ban Nha
Thủ đôMadrid
Ngôn ngữ thông dụngTiếng Tây Ban Nha
(Catala, BasqueGalicia có thể chính thức với sự chấp thuận của Statutes of Authonomy)
Tôn giáo chính
Laicism
Chính trị
Chính phủCộng hòa Nghị viện
Tổng thống 
• 1931–1936
Niceto Alcalá-Zamora
• 1936–1939
Manuel Azaña
Lập phápQuốc hội
Lịch sử
Thời kỳInterwar period
April 14 1931
• Nội chiến Tây Ban Nha
1936–1939
• Cộng hòa lưu vong bị giải thể
15 tháng 7 1939
Kinh tế
Đơn vị tiền tệSpanish peseta
Tiền thân
Kế tục
Tây Ban Nha thời Phục Hưng
Tây Ban Nha Francoist

Hiến pháp 1931Sửa đổi

Sự ra đi của nhà vua đã dẫn đến sự thành lập một chính quyền lâm thời lãnh đạo bởi Niceto Alcalá-zamora để thành lập một hiến pháp mới vào ngày 9 tháng 12 năm 1931. Điều này dẫn đến việc thành lập một chính phủ cộng hòa-xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Manuel Azana. Cùng với nhiều hiến pháp tự do khác, bản hiến pháp đã xây dựng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tổ chức, phân ly nhà thờ khỏi đất nước và quyền ly dị cũng như việc tổ chức bầu cử phổ thông cho phụ nữ. Nó cũng dỡ bỏ tầng lớp quyền quý Tây Ban Nha ra khỏi mọi quyền lợi pháp lý.

Tham khảoSửa đổi