Định Tông

trang định hướng Wikimedia

Định Tông (chữ Hán: 定宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa