Định lý đồng nhất

Trong giải tích phức, một nhánh của toán học, định lý đồng nhất cho các hàm chỉnh hình cho biết: cho trước hai hàm fg chỉnh hình trên một miền D (i.e., một tập con mở liên thông của ), nếu f = g trên một tập con sao cho điểm giới hạn thì f = g trên D.

Tham khảoSửa đổi

  • Ablowitz, Mark J.; Fokas A. S. (1997). Complex variables: Introduction and applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press. tr. 122. ISBN 0-521-48058-2.