Mở trình đơn chính

Điểm giới hạn của tập hợp A trong không gian tô pô X là điểm x trong không gian sao cho mọi lân cận của nó đều chứa ít nhất một điểm của A khác x. Nói một cách khác, điểm giới hạn là điểm dính mà không cô lập.

Phát biểuSửa đổi

Nếu x  A mà có điểm khác ngoài x là y với y   x và y A thì   là điểm giới hạn.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Điểm giới hạn tại trang PlanetMath.org.