Đỗ Anh Hàn (Hán tự: 杜英翰; ? – 791), là thủ lĩnh Giao Châu quê ở làng Đường Lâm, Phong Châu thuộc An Nam đô hộ phủ, cùng với Phùng Hưng khởi binh chống lại nhà Đường trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba vào cuối thế kỷ 8. Lúc bấy giờ, quan đô hộ Cao Chính Bình cho tăng gấp đôi thuế khiến dân chúng địa phương bất mãn. Đỗ Anh Hàn ngầm bày mưu kế cho Phùng Hưng đem quân đến vây phủ khiến Cao Chính Bình lo sợ mà chết. Phùng Hưng tiến quân vào trong phủ trị vì được ít lâu thì mất. Dân chúng bèn lập con Hưng là Phùng An lên làm đô phủ quân rồi tôn Hưng là Bố Cái đại vương. Triều đình nhà Đường về sau đem quân qua chiếm lại khu vực này vào năm 791 và giết chết Đỗ Anh Hàn.[1][2][3][4]

Đỗ Anh Hàn
Thông tin cá nhân
Sinhkhông rõ
Mất791
Giới tínhnam
Quốc tịchnhà Đường

Chú thích sửa

  1. ^ Schafer 1967, tr. 64.
  2. ^ Taylor 1983, tr. 202.
  3. ^ Taylor 1983, tr. 212.
  4. ^ Salmon 2004, tr. 207-208.

Tham khảo sửa

  • Taylor, Keith Weller (1983), The Birth of the Vietnam, University of California Press, ISBN 978-0-520-07417-0
  • Schafer, Edward Hetzel (1967), The Vermilion Bird: T'ang Images of the South, Los Angeles: University of California Press, ISBN 978-0-520-01145-8
  • Salmon, Claudine (2004), “Tang-Viet society as reflected in a Buddhist bell inscription”, trong Shing, Müller; Höllmann, Thomas O. (biên tập), Archäologie und Frühe Texte, Germany: Harrassowitz, tr. 195–216, ISBN 978-3-447-05060-9