Đức Ninh công chúa (? - 1375) là một công chúa Mông Cổ và sau đó trở thành vương hậu của nhà Cao Ly. Bà đã theo phong tục nhà Nguyên kết hôn với vương tử Cao Ly. Sau khi chồng bà thoái vị vào năm 1344, bà đã nhiếp chính cho con trai từ năm 1344 đến 1348. Bà xuất thân từ gia tộc Bột Nhi Chỉ Cân và là vương hậu của Trung Huệ Vương.

Đức Ninh Công chúa
덕녕공주
Vương hậu Cao Ly
(Thứ nhất)
Tại vị1330 – 1332
Tiền nhiệmCung Nguyên Vương hậu
Kế nhiệmCung Nguyên Vương hậu
Vương hậu Cao Ly
(thứ hai)
Tại vị1339 – 1344
Tiền nhiệmCung Nguyên Vương hậu
Kế nhiệmVương hậu Noguk
Vương hậu Cao Ly
Tenure1344 – 1348
Thông tin chung
Sinh?
Mất1375
Phối ngẫuTrung Huệ Vương
Hậu duệTrung Mục Vương
Trương Ninh Công chúa
Thụy hiệu
Công chúa Jeongsuk Sukui
정순숙의공주
貞順淑儀公主
Hoàng tộcBột Nhi Chỉ Cân

Tiểu sử sửa

Đức Ninh Công chúa được sinh ra vào triều đại nhà Nguyên, khuê danh là Borjigin Irenchenppan. Không ai rõ năm sinh của bà. Năm 1330, bà thành thân với Trung Huệ Vương. Năm 1337, bà hạ sinh một vương tử, tức Trung Mục Vương sau này. Trong những năm tại vị, bà đã lãnh đạo quân đội quốc gia và các vấn đề quốc gia thay mặt cho Trung Huệ Vương, khi đó chỉ mới tám tuổi. Đức Ninh Công chúa cũng can dự vào chính trị ngay cả khi con trai bà đã kế vị. Thậm chí, ngay cả sau khi Cung Mẫn Vương lên nắm đại quyền, bà vẫn rất được xem trọng ở triều đình nhà Cao Ly. Bà mất năm 1375.

Gia quyến sửa

  • Phối ngẫu: Trung Huệ Vương (22 tháng 2 năm 1315 - 30 tháng 1 năm 1344) (충혜왕)
    • Vương tử: Trung Mục Vương (15 tháng 5 năm 1337 - 25 tháng 12 năm 1348) (충목왕)
    • Vương nữ: Trương Ninh Công chúa (장녕 공주)

Tham khảo sửa

  • 덕녕공주 (bằng tiếng Hàn). Doosan Encyclopedia.
Tiền nhiệm:
Cung Nguyên Vương hậu
Vương hậu Cao Ly
1330 – 1332
Kế nhiệm:
Cung Nguyên Vương hậu
Tiền nhiệm:
Nữ hoàng Gongwon
Vương hậu Cao Ly
1339 – 1344
Kế nhiệm:
Vương hậu Noguk