Đinh Trịnh Hải (sinh năm 1956) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Ninh Bình.[1]

Quê quán: xóm Tiên Yên xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Ông Đinh Trịnh Hải là Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Luật. Hiện giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

Tham khảoSửa đổi