Đoàn Thụ

(đổi hướng từ Đoàn Chú)

Đoàn Thụ [1] (1715-?), (còn có tên là Đoàn Chú, người xã Phù Lỗ huyện Kim Hoa (nay thuộc xã Phù Lỗ huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội), đỗ thủ khoa thi Đình, đệ nhị giáp, tiến sĩ xuất thân (hay còn gọi là Đình nguyên, Hoàng giáp) khoa Bính Dần niên hiệu Cảnh Hưng thứ 7 năm 1746. thời Lê trung hưng. Cả khoa thi này lấy đỗ có bốn người, cùng khoa này có Trần Danh Tố, Đào Vũ Thường, Nguyễn Như Thức đỗ đệ tam giáp, đồng tiến sĩ xuất thân.

Đoàn Thụ làm quan Tả Thị lang, tước Diên Trạch hầu. Có tài liệu ghi là Đoàn Chú [2]. Tên ông có trong danh sách Thủ khoa nho học Việt Nam- ở số thứ tự 125.

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ “Viện nghiên cứu Hán Nôm”. Truy cập 25 tháng 7 năm 2015. 
  2. ^   ( ). “Bia Văn miếu Quốc tử Giám: Văn Bia số 70”.  . Truy cập 26 tháng 7 năm 2015.  Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |date= (trợ giúp)