Đoạn (thực vật học)

Trong thực vật học, đoạn (Latinh: sectio, viết tắt: sect.) là một bậc phân loại dưới chi, nhưng trên loài.[1] Phân chi, nếu có, xếp trên đoạn và loạt, nếu có, nằm dưới đoạn. Đoạn có thể được chia làm nhiều phân đoạn.[2]

Đoạn thường được dùng để phân loại các chi rất lớn, có thể lên tới hàng trăm loài. Nhà thực vật học khi muốn phân biệt các nhóm loài có thể tạo đơn vị phân loại tại cấp đoạn hoặc loạt để tránh tạo ra nhiều danh pháp hai phần mới cho các loài có liên quan.[1]

Ví dụ:

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ a b Tod F. Stuessy (2009). “The Genus”. Plant Taxonomy: the Systematic Evaluation of Comparative Data (ấn bản 2). Columbia University Press. tr. 163–171. ISBN 978-0-231-14712-5.
  2. ^ Article 4 in McNeill, J.; Barrie, F.R.; Buck, W.R. (2012). International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) adopted by the Eighteenth International Botanical Congress Melbourne, Australia, July 2011. Regnum Vegetabile 154. A.R.G. Gantner Verlag KG. ISBN 978-3-87429-425-6. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2021.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)