Ấu trùng

dạng chưa trưởng thành của động vật

Một ấu trùng là một dạng chưa trưởng thành của động vật với hình thức phát triển, trải qua biến thái (chẳng hạn như: loài côn trùng, loài lưỡng cư).

Một con sâu bướm

Ấu trùng có thể có bề ngoài khác hẳn với lúc trưởng thành, ví dụ một con sâu bướm khác với một con bướm. Ấu trùng thường có những cơ quan đặc biệt mà lúc lớn chúng không có. Ấu trùng một số loài có thể dậy thì mà không phát triển thành con lớn (ví dụ loài sa dông). Người ta thường lầm tưởng rằng hình thái ấu trùng phản ánh lịch sử tiến hóa của nhóm. Có thể trong vài trường hợp thì đúng nhưng giai đoạn ấu trùng đã tiến hóa thứ cấp như trong gia đoạn côn trùng. Trong những trường hợp này kiểu ấu trùng có thể khác với nguồn gốc thông thường của nhóm nhiều hơn hình dạng con trưởng thành. Tên gọi của một vài loại ấu trùng:

Loài vật Tên ấu trùng
Hydrozoan Planula
Trai nước ngọt Glochidium
Nhiều loài Giáp xác Nauplius
Decapoda Zoea
Bướm, Bướm đêm Sâu bướm
Bọ cánh cứng Giòi, Triangulin
Ruồi Giòi
Muỗi Bọ gậy
Ong Schadon
Chuồn chuồn Thiếu trùng
(nói chung) Cá bột
Cá mút đá Ammocoete
Lươn Leptocephalus
Lưỡng cư Nòng nọc
Một vài loài Thân mềm, Annelids Trochophore

Một vài hình ảnh ấu trùngSửa đổi

Tham khảoSửa đổi