Leptocephalus (nghĩa là "đầu thon nhỏ"[1]) là ấu trùng dẹp và trong suốt của các loài cá thuộc liên bộ Elopomorpha. Elopomorpha là một trong những nhóm Teleostei đa dạng, bao gồm 801 loài trong 4 bộ (Elopiformes, Albuliformes, Notacanthiformes, Anguilliformes (gộp cả Saccopharyngiformes)), 24 họ, và 156 chi.[2] Liên bộ này được cho là hình thành chừng 140 triệu năm trước, vào kỷ Creta.[2] Những nhóm cá nổi bật với giai đoạn ấu trùng leptocephalus gồm chi Conger, họ Muraenidae, họ Heterocongrinae và họ Anguillidae. Đây đều là những nhóm "cá chình thực sự" thuộc bộ Cá chình (Anguilliformes).

Leptocephalus

Chú thích

sửa
  1. ^ “Leptocephalus | Definition of leptocephalus by Merriam-Webster”. www.merriam-webster.com. Merriam-Webster Online Dictionary. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2015.
  2. ^ a b Inuoe Jun G., M. Miya et al., 2004. Mitogenomic evidence for the monophyly of elopomorph fishes (Teleostei) and the evolutionary origin of the leptocephalus larva. Mol. Phylogenet. Evol. 32(1): 274-286. doi:10.1016/j.ympev.2003.11.009.

Tham khảo

sửa
  •   Dữ liệu liên quan tới Leptocephalus tại Wikispecies
  • Miller, Michael J. “Ecology of Anguilliform Leptocephali: Remarkable Transparent Fish Larvae of the Ocean Surface Layer.” Aqua-BioScience Monographs 2 (2009): 1-94. doi:10.5047/absm.2009.00204.0001
  • Fahay, Michael. “Guide to the Early Stages of Marine Fishes occurring in the Western North Atlantic Ocean, Cape Hatteras to the Southern Scotian Shelf.” Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 4 (1983): 46-61. Web. 2 Nov. 2012.
  • Mochioka, N. and M. Iwamizu. “Diet of anguilloid larvae: leptocephali feed selectively on larvacean houses and fecal pellets.” Marine Biology 125 (1996): 447-452. Web. 2 Nov. 2012.
  • McCleave, J.D. “Physical and behavioural controls on the oceanic distribution and migration of leptocephali.” [Abstract] Journal of Fish Biology 43 (1993): 243-273. Web. 2 Nov. 2012.
  • Pfeiler, Edward. "Towards and Explanation of the Developmental Strategy in Leptocephalus Larvae of Marine Teleost Fishes." Environmental Biology of Fishes 15 (1986): 3-13. Web. 2 Nov. 2012.
  • Taylor, Scott Michael, Ellis Loew, and Michael Grace. “A rod-dominated visual system in leptocephalus larvae of elopomorph fishes (Elopomorpha: Teleostei).” Environmental Biology of Fishes 92 (2011): 513-523. Web. 2 Nov. 2012.