Ốc anh vũ Palau (danh pháp hai phần: Nautilus belauensis) là một loài ốc anh vũ bản địa ở các vùng nước quanh đảo quốc Thái Bình Dương Palau.[1] N. belauensis rất giống với Nautilus pompilius. Loài này là loài ốc anh vũ lớn thứ nhì sau Nautilus pompilius pompilius. Vỏ có đường kính khoảng 210 mm dù mẫu vật có đường kính 226 mm đã được ghi nhận.[2]

Ốc anh vũ Palau
Nautilus belauensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Mollusca
Lớp (class)Cephalopoda
Bộ (ordo)Nautilida
Họ (familia)Nautilidae
Chi (genus)Nautilus
Loài (species)N. belauensis
Danh pháp hai phần
Nautilus belauensis
Saunders, 1981

Tham khảo sửa

  1. ^ Saunders, W.B. 1981. A new species of Nautilus from Palau. Veliger 24(1): 1–7.
  2. ^ Jereb, P. 2005. Family Nautilidae. In: P. Jereb & C.F.E. Roper, eds. Cephalopods of the world. An annotated and Illustrated catalogue of species known to date. Volume 1. Chambered nautiluses and sepioids (Nautilidae, Sepiidae, Sepiolidae, Sepiadariidae, Idiosepiidae and Spirulidae). FAO Species Catalogue for Fishery Purposes. No. 4, Vol. 1. Rome, FAO. pp. 51–55.
  • Norman, M. 2000. Cephalopods: A World Guide. Hackenheim, ConchBooks, p. 22.

Liên kết ngoài sửa


Bản mẫu:Nautiloidea-stub