Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (Việt Nam)

Cơ quan chuyên môn của Quốc hội Việt Nam

Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội là cơ quan đối ngoại của Quốc hội với nhiệm vụ thực thi ngoại giao với Quốc hội các nước.

Ủy ban Đối ngoại
Quốc hội Việt Nam


Quốc kỳ Việt Nam


Quốc huy Việt Nam

Khóa thứ XV
(năm 2021 - tới nay)
Thành viên
Chủ nhiệm Vũ Hải Hà
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Tiến
Đôn Tuấn Phong
Lê Anh Tuấn
Lê Thu Hà
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Cấp hành chính Cấp Nhà nước
Văn bản Ủy quyền Hiến pháp Cộng hòa
Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Quy định-Luật tổ chức Luật Tổ chức Quốc hội
Bầu bởi Quốc hội Việt Nam
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ Tòa nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đồng thời là cơ quan nghiên cứu, quán triệt và thực hiện mục tiêu đối ngoại của Quốc hội. Và là cơ quan thẩm tra dự án, luật, nghị định, nghị quyết liên quan đến các vấn đề đối ngoại của Chính phủ và Nhà nước trước khi đệ trình lên Quốc hội.

Chức năng và nhiệm vụ

sửa
 • Thẩm tra dự án luật, dự án pháp lệnh thuộc lĩnh vực hoạt động đối ngoại của Nhà nước và các dự án khác do Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao; thẩm tra điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Quốc hội, báo cáo của Chính phủ về công tác đối ngoại trình Quốc hội;
 • Giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thuộc lĩnh vực đối ngoại; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước, hoạt động đối ngoại của các ngành và địa phương; giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, văn bản quy phạm pháp luật liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực Uỷ ban phụ trách;
 • Thực hiện quan hệ đối ngoại với Quốc hội các nước, các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực theo sự chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; giúp Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội điều hoà, phối hợp các hoạt động đối ngoại của Quốc hội;
 • Kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và các vấn đề về chính sách đối ngoại của Nhà nước, về quan hệ với Quốc hội các nước, với các tổ chức liên nghị viện thế giới và khu vực, với các tổ chức quốc tế khác, về chính sách đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Danh sách Ủy viên

sửa

Khóa XV

sửa

Khóa XIV

sửa

Khóa 14 có 33 thành viên

Khóa XIII

sửa
 • Chủ nhiệm:
  • Trần Văn Hằng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An
 • Phó Chủ nhiệm chuyên trách:

Chủ nhiệm qua các thời kỳ

sửa
Thứ tự Họ tên Thời gian Quốc hội khóa
1 Vũ Quang 1982 - 1987 Quốc hội khóa VII
2 Nguyễn Thị Bình 1987 - 1992 Quốc hội khóa VIII
3 Hoàng Bích Sơn 1992 - 1997 Quốc hội khóa IX
4 Đỗ Văn Tài 1997 - 2002 Quốc hội khóa X
5 Vũ Mão 2002 - 2007 Quốc hội khóa XI
6 Nguyễn Văn Son 2007 - 2011 Quốc hội khóa XII
7 TS Trần Văn Hằng 2011 - 2016 Quốc hội khóa XIII
8 TS Nguyễn Văn Giàu 2016 - 2021 Quốc hội khóa XIV
9 ThS Vũ Hải Hà 2021 - Quốc hội khóa XV

Vụ Đối ngoại

sửa

Năm 1978, Văn phòng Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập Phòng Đối ngoại có hai người: ông Trần Quán, Trưởng phòng và Ông Phạm Quốc Bảo, chuyên viên. Năm 1980 sau khi có hiến pháp mới, Văn phòng UBTV đổi tên thành Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, Vụ Đối ngoại được thành lập trên cơ sở phòng Đối ngoại. Năm 1981, bà Nguyễn Thị Linh Quy, ĐBQH khoá VII chuyển từ Bộ Ngoại giao về làm Quyền Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Thư ký UBĐN của Quốc hội.[3] Ngày 28 tháng 6 năm 1982 ông Vũ Quang giữ chức Ủy viên Hội đồng Nhà nước, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội để giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Phê chuẩn các Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội”.
 2. ^ http://quochoi.vn/cacvilanhdao/Pages/hoat-dong.aspx?ItemID=31574. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
 3. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2014.