là một phụ âm của tiếng Triều Tiên. Unicode của ㄱ là U+3131. Khi chuyển tự Hangeul sang Romaja nó tương ứng với chữ "G" hoặc chữ "K" tùy trường hợp.

Tên tiếng Hàn

Thứ tự nét vẽSửa đổi

Giao tiếp đại diện khácSửa đổi

Loại Chữ cái Unicode HTML
Tương thích Jamo U+3131 ㄱ
Hangul Jamo vùng Chữ đầu ᄀᅠ U+1100 ᄀ
Chữ cuối ᅟᅠᆨ U+11A8 ᆨ
Hanyang sử dụng riêng Chữ đầu U+F785 
Chữ cuối U+F86B 
Nửa chiều rộng U+FFA1 ᄀ

Tham khảoSửa đổi