.pt

tên miền quốc gia cấp cao nhất của Bồ Đào Nha

.pttên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) của Bồ Đào Nha và được quản lý bởi Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN).

.pt
DNS PT
Năm ra đời 1988
Loại TLD Tên miền quốc gia cấp cao nhất
Tình trạng Đang hoạt động
Đăng ký Fundação para a Computação Científica Nacional
Bảo trợ Fundação para a Computação Científica Nacional
Dùng cho Những trang có liên quan đến Bồ Đào Nha
Dùng thực tế Rất phổ biến ở Bồ Đào Nha
Giới hạn Có các hạn chế khác nhau tùy vào tên miền con; .com.pt không có giới hạn
Cấu trúc Đăng ký trực tiếp ở cấp 2 hay ở cấp 3 dưới một số tên cấp 2
Tài liệu
Tranh chấp
Trang web dns.pt

Nó có những tên miền cấp 2 sau:

Từ ngày 1 tháng 7 2005, những ký tự đặc biệt như ç, é, õ đã hỗ trợ trong tên miền.

Ngoài.gov.pt, các tên miền con của Bồ Đào Nha rất ít người dùng, vì nhiều người đã đăng ký tên miền.pt trước khi có các tên miền con mới. Nhiều công ty, cao đẳng và người thường vẫn thích sử dụng.pt vì khó lấy (khả năng bị dính liên kết spam thấp) và dễ nhớ hơn. Cũng có sự không ổn định: ví dụ, trang web Ministério dos Negócios Estrangeiros (Bộ Ngoại giao) không phải là www.mne.gov.pt, mà là www.min-nestrangeiros.pt. Tuy nhiên, tên miền con.com.pt được thúc đẩy mạnh mẽ bởi nhà đăng ký, và hiện có một số lượng lớn đăng ký. Những tên khác như.nome.pt vẫn chưa phổ biến.

Trong những năm đầu, FCCN cố gắng quản lý tên miền.pt sử dụng các luật nghiêm ngặt, đã được điều chỉnh một số lần. Lượng tên miền trước đó đã được đăng ký nhưng không thể đăng ký dưới các luật mới cập nhật dẫn đến các vụ tranh tụng với cơ quan quản lý tên miền. Khi tình hình không thể kiểm soat, FCCN cố gắng đưa ra tên miền con như.com.pt. Tuy nhiê, vì việc đăng ký trực tiếp dưới.pt vẫn còn, người dùng vẫn thích nó hơn.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa