1098 Hakone

tiểu hành tinh

1098 Hakone là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời. Ban đầu nó có tên là 1928 RJ. Nó được đặt tên cho thành phố Nhật Bản Hakone, Kanagawa.

1098 Hakone
Khám phá
Khám phá bởiOkuro Oikawa
Ngày phát hiện5 tháng 9 năm 1928
Tên định danh
Đặt tên theo
Hakone
1928 RJ
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo355.397 Gm (2.376 AU)
Viễn điểm quỹ đạo449.520 Gm (3.005 AU)
402.459 Gm (2.690 AU)
Độ lệch tâm0.117
1611.729 d (4.41 a)
18.10 km/s
221.523°
Độ nghiêng quỹ đạo13.364°
329.127°
81.019°
Đặc trưng vật lý
Kích thước24.7 km
Khối lượng1.6×1016 kg
Mật độ trung bình
?/cm³
0.0069 m/s²
0.0131 km/s
? d
Suất phản chiếu?
Nhiệt độ~170 K
Kiểu phổ
?
10.2

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi