1099 Figneria

tiểu hành tinh

1099 Figneria là một tiểu hành tinh bay quanh Mặt Trời. Ban đầu nó có tên là 1928 RQ. Nó được đặt tên cho Vera Figner.

1099 Figneria
Khám phá
Khám phá bởiGrigory Nikolaevich Neujmin
Ngày phát hiện13 tháng 9 năm 1928
Tên định danh
Đặt tên theo
Vera Figner
1928 RQ
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo349.206 Gm (2.334 AU)
Viễn điểm quỹ đạo605.718 Gm (4.049 AU)
477.462 Gm (3.192 AU)
Độ lệch tâm0.269
2082.660 d (5.70 a)
16.37 km/s
308.496°
Độ nghiêng quỹ đạo11.736°
22.851°
345.691°
Đặc trưng vật lý
Kích thước29.4 km
Khối lượng2.7×1016 kg
Mật độ trung bình
?/cm³
0.0082 m/s²
0.0155 km/s
? d
Suất phản chiếu?
Nhiệt độ~156 K
Kiểu phổ
?
10.4

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa