Mở trình đơn chính

1221 Amor cùng tên với tiểu hành tinh Amor là một nhóm các tiểu hành tinh gần Trái Đất có quỹ đạo nằm giữa Trái ĐấtSao Hỏa. Amors thường xem là tiểu hành tinh băng qua Sao Hỏa nhưng không phải là tiểu hành tinh băng qua Trái Đất.

1221 Amor

1221 Amur Orbit.png
Khám phá
Khám phá bởiEugène Joseph Delporte
Ngày khám phá12 tháng 3 năm 1932
Tên chỉ định
Tên thay thế1932 EA1
Danh mục tiểu hành tinhAmor asteroid,
Mars-crosser asteroid
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 7 năm 2004 (JD 2453200.5)
Cận điểm quỹ đạo1.086 AU (162.403 Gm)
Viễn điểm quỹ đạo2.754 AU (412.011 Gm)
Bán trục lớn1.920 AU (287.207 Gm)
Độ lệch tâm0.435
Chu kỳ quỹ đạo2.66 a (971.635 d)
Tốc độ vũ trụ cấp 120.44 km/s
Độ bất thường trung bình49.408°
Độ nghiêng quỹ đạo11.879°
Kinh độ của điểm nút lên171.418°
Acgumen của cận điểm26.436°
Đặc trưng vật lý
Kích thước1.5? km
Khối lượng3.5×1012 kg
Mật độ khối lượng thể tích2? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt0.000 42 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 20.000 79 km/s
Suất phản chiếu0.15?
Nhiệt độ~198 K
Kiểu phổC or S?
Cấp sao tuyệt đối (H)17.7
Quỹ đạo của 1221 ngày 1932-03-12: màu vàng - Mặt Trời, xanh lá cây - Trái Đất, đỏ - Sao Hỏa, xanh sáng - 1221 Amor, xanh tối - Sao Mộc

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi