1647 Menelaus

tiểu hành tinh

1647 Menelaus là một tiểu hành tinh Troia của Sao Mộc có quỹ đạo L4 Điểm Lagrange thuộc hệ Mặt trời-Sao Mộc, ở "Nhóm Hy Lạp". Nó được đặt theo tên anh hùng Menelaus trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, người đã tham gia chiến tranh thành Troia. Nó được phát hiện bởi Seth Barnes Nicholson ngày 23 tháng 6 năm 1957 ở Palomar, CaliforniaĐài thiên văn Palomar.

1647 Menelaus
Khám phá[1]
Khám phá bởiSeth Barnes Nicholson
Ngày phát hiện23 tháng 6 năm 1957
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Menelaus
1957 MK
Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo765.616 Gm (5.118 AU)
Viễn điểm quỹ đạo799.903 Gm (5.347 AU)
Bán trục lớn782.759 Gm (5.232 AU)
Độ lệch tâm0.022
Chu kỳ quỹ đạo4371.724 d (11.97 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 113.02 km/s
Độ bất thường trung bình160.599°
Độ nghiêng quỹ đạo5.644°
Kinh độ của điểm nút lên240.368°
Đặc trưng vật lý
Kích thước72.0 km
Khối lượng3.9×1017 kg
Mật độ khối lượng thể tích2.0 g/cm³
Hấp dẫn bề mặt0.0201 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo0.0381 km/s
Chu kỳ tự quay? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực?
Kinh độ hoàng đạo cực?
Suất phản chiếu hình học0.10
Nhiệt độ~122 K
Kiểu phổ?
Cấp sao tuyệt đối (H)10.3

Liên kết ngoàiSửa đổi