1740 Paavo Nurmi

tiểu hành tinh

1740 Paavo Nurmi là một tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Y. Vaisala ngày 18 tháng 10 năm 1939 ở Turku, Phần Lan. Nó được đặt theo tên famed Finnish distance runner Paavo Nurmi, who won nine Olympic gold medals.

1740 Paavo Nurmi
Khám phá[1]
Khám phá bởiY. Vaisala
Ngày phát hiện18 tháng 10 năm 1939
Tên định danh
Đặt tên theo
Paavo Nurmi
1939 UA
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo298.433 Gm (1.995 AU)
Viễn điểm quỹ đạo439.399 Gm (2.937 AU)
368.916 Gm (2.466 AU)
Độ lệch tâm0.191
1414.496 d (3.87 a)
18.79 km/s
131.652°
Độ nghiêng quỹ đạo2.001°
296.220°
78.711°
Đặc trưng vật lý
Kích thước? km
Khối lượng?×10? kg
Mật độ trung bình
? g/cm³
? m/s²
? km/s
? d
Vĩ độ hoàng đạo cực
?
Kinh độ hoàng đạo cực
?
Suất phản chiếu0.10
Nhiệt độ~177 K
Kiểu phổ
?
13.24

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi