2-Nonanol là một alcohol đơn giản. Hợp chất này có mùi của dưa chuột,[1] và được tìm thấy trong hàu. Chất này được một số loài côn trùng sử dụng làm pheromone.[2] Chất này cũng có sẵn trên thị trường.

2-Nonanol
Nhận dạng
Số CAS628-99-9
PubChem12367
ChEBI78304
ChEMBL454517
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
UNII292T5234DX
Thuộc tính
Công thức phân tửC9H20O
Khối lượng mol144.2545
Khối lượng riêng0.827 g/mL
Điểm nóng chảy −36 – −35 °C (237–238 K; −33 – −31 °F)
Điểm sôi 193–194 °C (466–467 K; 379–381 °F)
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ Pennarun, Anne-Laure; Prost, Carole; Demaimay, Michel (2002). “Identification and origin of the character-impact compounds of raw oyster Crassostrea gigas”. Journal of the Science of Food and Agriculture. 82 (14): 1652. doi:10.1002/jsfa.1236.
  2. ^ “Nonan-2-ol: Behavioral Function”. Pherobase.