2014 FE72 là một thiên thể ngoài Hải Vương tinh. Nó là một ứng cử viên hành tinh lùn, và là một thành viên của đĩa phân tán. Thiên thể này được khám phá vào năm 2014 bởi Scott Sheppard và Chad Trujillo.

2014 FE72
Highly eccentric orbit of 2014 FE72
Khám phá[1]
Khám phá bởi
Ngày phát hiện26 March 2014
Tên định danh
2014 FE72
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 27 April 2019 (JD 2458600.5)
Tham số bất định 4
Cung quan sát4.14 years (1511 days)
Điểm viễn nhật
 • 2975±1067 AU
 • 3060 AU (barycentric)[3]
Điểm cận nhật3633±014 AU
 • 1505±540 AU
 • 1550 AU (barycentric)[3]
Độ lệch tâm09759±00087
 • 58,400±31,400 yr
 • 60,900 yr (barycentric solution)[3]
033±018°
0° 0m 0.061s±
0° 0m 0.033s / day
Độ nghiêng quỹ đạo20655±0003°
336883±0005°
≈ 17 August 1965[4]
±7 months
134162±0066°
Đặc trưng vật lý
Kích thước270 km (est. at 0.08)[5][6]
0.08 (assumed)[5]
24.3[7]
6.1
Quỹ đạo của 2014 FE72.

Nó có độ lệch tâm quỹ đạo là 0.977. Củng điểm là 36.19 AU, viễn điểm là khoảng 3,060 AU. Dựa vào thời kỳ quỹ đạo nhị phân, 2014 FE72 quay quanh Mặt Trời lâu gấp khoảng 5 lần so với 90377 Sedna.

Tham khảo Sửa đổi

 1. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên MPEC 2016-Q43
 2. ^ a b Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên jpldata
 3. ^ a b c Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên barycenter
 4. ^ JPL Horizons Observer Location: @sun (Perihelion occurs when deldot changes from negative to positive. Uncertainty in time of perihelion is 3-sigma.)
 5. ^ a b Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên Brown-dplist
 6. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên h
 7. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên AstDyS

Liên kết ngoài Sửa đổi

 • 2014 FE72 at AstDyS-2, Asteroids—Dynamic Site
  • Ephemeris · Observation prediction · Orbital info · Proper elements · Observational info
 • 2014 FE72 at the JPL Small-Body Database
Thiên thể ngoài Hải Vương tinh
Các loại TNO
Các hành tinh lùn (vệ tinh)
Sednoid
Thiên thể nhỏ trong Hệ Mặt Trời
Hành tinh nhỏ
Tiểu hành tinh
Hành tinh nhỏ xa
Sao chổi
Khác
  • Close approach · Discovery · Ephemeris · Orbit diagram · Orbital elements · Physical parameters