Mở trình đơn chính

2101 Adonis từng là một tiểu hành tinh gần Trái Đất được phát hiện. Nó được Eugene Delporte phát hiện năm 1936 và đặt tên là Adonis, một người trẻ đẹp mà Venus thương yêu. 2101 Adonis được tin là có đường kính khoảng 1 km.

2101 Adonis

Khám phá
Khám phá bởiEugene Delporte
Ngày khám phá12 tháng 2 năm 1936
Tên chỉ định
Đặt tên theoAdonis
Tên thay thế1936 CA
Danh mục tiểu hành tinhApollo, Mars crosser
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 22 tháng 10 năm 2004 (JD 2453300.5)
Cận điểm quỹ đạo0.441 AU (65.906 Gm)
Viễn điểm quỹ đạo3.307 AU (494.673 Gm)
Bán trục lớn1.874 AU (280.289 Gm)
Độ lệch tâm0.765
Chu kỳ quỹ đạo2.56 a (936.742 d)
Tốc độ vũ trụ cấp 118.10 km/s
Độ bất thường trung bình307.406°
Độ nghiêng quỹ đạo1.349°
Kinh độ của điểm nút lên350.580°
Acgumen của cận điểm42.438°
Đặc trưng vật lý
Kích thước0.5—1.2 km 1
Khối lượng0.13—1.8×1012 kg
Mật độ khối lượng thể tích2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt0.0001—0.0003 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 20.0003—0.0006 km/s
Chu kỳ tự quay? d
Suất phản chiếu0.20—0.04 1
Nhiệt độ197—207 K
Kiểu phổ?
Cấp sao tuyệt đối (H)18.7

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi