2260 Neoptolemus

tiểu hành tinh

2260 Neoptolemus là một tiểu hành tinh Jupiter Trojan quay trong điểm Lagrang 4 trong hệ Mặt Trời-Sao Mộc. Nó được đặt theo tên vị anh hùng Hy Lạp Neoptolemus, con trai của Achilles. Nó được phát hiện tại Purple Mountain ObservatoryNam Kinh, Trung Quốc ngày 26 tháng 11 năm 1975.

2260 Neoptolemus
Khám phá[1]
Khám phá bởiPurple Mountain Observatory
Ngày phát hiện16 tháng 11 năm 1975
Tên định danh
Đặt tên theo
Neoptolemus
1975 WM1
Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo741.798 Gm (4.959 AU)
Viễn điểm quỹ đạo811.004 Gm (5.421 AU)
776.401 Gm (5.190 AU)
Độ lệch tâm0.045
4318.565 d (11.82 a)
13.07 km/s
294.676°
Độ nghiêng quỹ đạo17.782°
86.570°
Đặc trưng vật lý
Kích thước71.7 km
Khối lượng3.9×1017 kg
Mật độ trung bình
2.0 g/cm³
0.0200 m/s²
0.0379 km/s
? d
Vĩ độ hoàng đạo cực
?
Kinh độ hoàng đạo cực
?
0.10
Nhiệt độ~122 K
?
9.31

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi