309 Fraternitas

tiểu hành tinh

309 Fraternitas là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Johann Palisa phát hiện ngày 6.4.1891 ở Viên, và được đặt theo tên tiếng Latinh Fraternitas, nghĩa là "Tình anh em".

309 Fraternitas
Khám phá
Khám phá bởiJohann Palisa
Ngày phát hiện6 tháng 4 năm 1891
Tên chỉ định
Đặt tên theo
fraternity
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo353.145 Gm (2.361 AU)
Viễn điểm quỹ đạo444.129 Gm (2.969 AU)
398.637 Gm (2.665 AU)
Độ lệch tâm0.114
1588.796 d (4.35 a)
18.25 km/s
317.538°
Độ nghiêng quỹ đạo3.722°
356.63°
311.56°
Đặc trưng vật lý
Kích thước45.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi