325 Heidelberga

tiểu hành tinh

325 Heidelberga là một tiểu hành tinh cỡ lớn ở vành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 4.3.1892 ở Heidelberg, và được đặt theo tên thành phố này.

325 Heidelberga
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện4 tháng 3 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
Heidelberg
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo398.527 Gm (2.664 AU)
Viễn điểm quỹ đạo559.942 Gm (3.743 AU)
479.234 Gm (3.203 AU)
Độ lệch tâm0.168
2094.229 d (5.73 a)
16.64 km/s
7.79°
Độ nghiêng quỹ đạo8.543°
345.291°
67.883°
Đặc trưng vật lý
Kích thước76.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.65

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi