328 Gudrun

tiểu hành tinh

328 Gudrun là một tiểu hành tinh rất lớn ở vành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 18.3.1892 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Gudrun trong thần thoại Bắc Âu.

328 Gudrun
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện18 tháng 3 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
Gudrun
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo412.558 Gm (2.758 AU)
Viễn điểm quỹ đạo517.748 Gm (3.461 AU)
465.153 Gm (3.109 AU)
Độ lệch tâm0.113
2002.607 d (5.48 a)
16.89 km/s
293.749°
Độ nghiêng quỹ đạo16.08°
352.624°
101.002°
Đặc trưng vật lý
Kích thước123.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.6

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi