330 Adalberta

tiểu hành tinh

330 Adalberta là một tiểu hành tinh nhỏ ở vành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 2.2.910 ở Heidelberg, và dường như được đặt theo tên Adalbert Merx, cha vợ của ông[1].

330 Adalberta
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện2 tháng 2 năm 1910
Tên định danh
A910 CB
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo275.72 Gm (1.843 AU)
Viễn điểm quỹ đạo462.547 Gm (3.092 AU)
369.134 Gm (2.468 AU)
Độ lệch tâm0.253
1415.721 d (3.88 a)
18.96 km/s
245.537°
Độ nghiêng quỹ đạo6.755°
137.195°
259.433°
Đặc trưng vật lý
Kích thước7 - 15 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
12.6

Ghi chú sửa

Ngày 18.3.1892 Max Wolf cho rằng mình đã phát hiện một thiên thể và tạm đặt tên là "1892 X", rồi sau đặt tên là 330 Adalberta, nhưng là sự nhầm lẫn với một ngôi sao, thực ra nó không tồn tại. Tuy nhiên số và tên này được dùng lại để đặt cho một tiểu hành tinh khác cũng do Max Wolf phát hiện ngày 2.2.1910, trước đó tạm đặt tên là "A910 CB".

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa