332 Siri là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 19.3.1892 ở Heidelberg. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

332 Siri
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện19 tháng 3 năm 1892
Tên định danh
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo377.032 Gm (2.52 AU)
Viễn điểm quỹ đạo452.589 Gm (3.025 AU)
414.811 Gm (2.773 AU)
Độ lệch tâm0.091
1686.464 d (4.62 a)
17.89 km/s
8.062°
Độ nghiêng quỹ đạo2.848°
31.692°
298.011°
Đặc trưng vật lý
Kích thước40.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.5

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa