335 Roberta là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu F. Tiểu haàh tinh này do Anton Staus phát hiện ngày 1.9.1892 ở Heidelberg. Đây là tiểu hành tinh duy nhất do ông phát hiện, và được đặt theo tên nhà ngoại giao Nga Robert von Osten-Sacken.

335 Roberta
Khám phá
Khám phá bởiAnton Staus
Ngày phát hiện1 tháng 9 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
Karl Robert Osten-Sacken
1892 C
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo305.856 Gm (2.045 AU)
Viễn điểm quỹ đạo434.501 Gm (2.904 AU)
370.178 Gm (2.474 AU)
Độ lệch tâm0.174
1421.736 d (3.89 a)
18.93 km/s
12.696°
Độ nghiêng quỹ đạo5.093°
148.541°
139.567°
Đặc trưng vật lý
Kích thước89.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
F
8.96

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi