3360 Syrinx

tiểu hành tinh

(3360) Syrinx (tên chỉ định 1981 VA) là một tiểu hành tinh Apollotiểu hành tinh cắt qua Sao Hỏa được phát hiện năm 1981. Nó đến gần Trái Đất khoảng 40 Gm 3 lần trong thế kỷ 21: 33 Gm năm 2039, 40 Gm năm 2070, và 24 Gm năm 2085.[1][2]

(3360) Syrinx
Khám phá
Khám phá bởiEleanor F. Helin
R. Scott Dunbar
Ngày phát hiện4 tháng 11 năm 1981
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Syrinx
1981 VA
Apollo, Mars crosser
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)
Cận điểm quỹ đạo94.745 Gm (0.633 AU)
Viễn điểm quỹ đạo643.603 Gm (4.302 AU)
Bán trục lớn369.174 Gm (2.468 AU)
Độ lệch tâm0.743
Chu kỳ quỹ đạo1415.980 d (3.88 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 115.981 km/s
Độ bất thường trung bình95.185°
Độ nghiêng quỹ đạo21.426°
Kinh độ của điểm nút lên244.046°
Acgumen của cận điểm62.026°
Đặc trưng vật lý
Kích thước1.8 km
Khối lượng~8.4×1012 kg
Mật độ khối lượng thể tích2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt~0.0006 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2~0.0011 km/s
Chu kỳ tự quay? d
Suất phản chiếu0.17
Nhiệt độ~174 K
Kiểu phổ?
Cấp sao tuyệt đối (H)16.3

Tham khảoSửa đổi