338 Budrosa

tiểu hành tinh

338 Budrosa là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính, được xếp loại tiểu hành tinh kiểu M. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 25.9.1892 ở Nice. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

338 Budrosa
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện25 tháng 9 năm 1892
Tên định danh
1892 F
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo427.118 Gm (2.855 AU)
Viễn điểm quỹ đạo444.29 Gm (2.97 AU)
435.704 Gm (2.912 AU)
Độ lệch tâm0.02
1815.469 d (4.97 a)
17.45 km/s
175.954°
Độ nghiêng quỹ đạo6.037°
287.649°
124.144°
Đặc trưng vật lý
Kích thước63.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
M
8.5

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi