341 California

tiểu hành tinh

341 California là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[4], có cường độ phản chiếu ánh sáng cao bất thường.

341 California
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện25 tháng 9 năm 1892
Tên định danh
Đặt tên theo
California
1892 J; 1979 FY2
Vành đai chính (họ Flora)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo265.017 Gm (1.772 AU)
Viễn điểm quỹ đạo392.985 Gm (2.627 AU)
329.001 Gm (2.199 AU)
Độ lệch tâm0.194
1191.235 d (3.26 a)
20.08 km/s
187.1°
Độ nghiêng quỹ đạo5.669°
29.199°
293.349°
Đặc trưng vật lý
Kích thước15 km [1]
Khối lượng~5×1015 (ước tính)
Mật độ trung bình
~2.7 g/cm³ (ước tính) [2]
~0.006 m/s² (ước tính)
~0.009 km/s (ước tính)
không biết
Suất phản chiếu0.495 [1]
Nhiệt độ~162 K
max: 256 K (-17°C)
Kiểu phổ
S [3]
10.55

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 25.9.1892 ở Heidelberg, và được đặt theo tên tiểu bang California của Hoa Kỳ.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a b “Supplemental IRAS Minor Planet Survey”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 6 năm 2006. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2010.
  2. ^ G. A. Krasinsky; và đồng nghiệp (2002). “Hidden Mass in the Asteroid Belt”. Icarus. 158: 98. doi:10.1006/icar.2002.6837. “Và đồng nghiệp” được ghi trong: |author= (trợ giúp)
  3. ^ PDS spectral class data
  4. ^ «Zappala, V., Ph. Bendjoya, A. Cellino, P. Farinella, và C. Froeschle, Asteroid Dynamical Families. EAR-A-5-DDR-FAMILY-V4.1. NASA Planetary Data System, 1997»