352 Gisela là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó thuộc nhóm tiểu hành tinh Flora[3], có cường độ phản chiếu ánh sáng cao bất thường.

352 Gisela
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày khám phá12 tháng 1, 1893
Tên chỉ định
1893 B; A895 XA;
1950 XT
Vành đai chính (họ Flora)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo278.943 Gm (1.865 AU)
Viễn điểm quỹ đạo377.408 Gm (2.523 AU)
Bán trục lớn328.176 Gm (2.194 AU)
Độ lệch tâm0.15
Chu kỳ quỹ đạo1186.756 d (3.25 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 120.11 km/s
Độ bất thường trung bình240.736°
Độ nghiêng quỹ đạo3.382°
Kinh độ của điểm nút lên247.431°
Acgumen của cận điểm144.326°
Đặc trưng vật lý
Kích thước20.0 km
Khối lượng~1×1016 (ước tính)
Mật độ khối lượng thể tích~2.7 g/cm³ (ước tính) [1]
Hấp dẫn bề mặt~0.007 m/s² (ước tính)
Tốc độ vũ trụ cấp 2~0.01 km/s (ước tính)
Chu kỳ tự quay0.312 d (7.49 h) [2]
Suất phản chiếu0.4261 [2]
Nhiệt độ~168 K
max: 256 K (-16 °C)
Kiểu phổS [2]
Cấp sao tuyệt đối (H)10.01

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 12.01.1893 ở Heidelberg, và được đặt theo tên Gisela Wolf, vợ của ông.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi