354 Eleonora

tiểu hành tinh

354 Eleonora là một tiểu hành tinh rất lớn, thuộc kiểu quang phổ S, ở vành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 17.01.1893 ở Nice. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

354 Eleonora
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện17 tháng 1, 1893
Tên định danh
1893 A
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo371.553 Gm (2.484 AU)
Viễn điểm quỹ đạo465.848 Gm (3.114 AU)
418.701 Gm (2.799 AU)
Độ lệch tâm0.113
1710.242 d (4.68 a)
17.8 km/s
317.966°
Độ nghiêng quỹ đạo18.385°
140.51°
6.994°
Đặc trưng vật lý
Kích thước155.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
S
6.44

Trong các xung đối thuận lợi, chẳng hạn như trong năm 1968 và 2010, Eleonora có thể đạt tới một cấp sao biểu kiến là +9,31.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi