355 Gabriella

tiểu hành tinh

355 Gabriella là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 20.01.1893 ở Nice, và được đặt theo tên nhà thiên văn học người Pháp Gabrielle Flammarion.

355 Gabriella
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện20 tháng 1, 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
Gabrielle Flammarion
1893 E
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo339.607 Gm (2.27 AU)
Viễn điểm quỹ đạo419.867 Gm (2.807 AU)
379.737 Gm (2.538 AU)
Độ lệch tâm0.106
1477.154 d (4.04 a)
18.69 km/s
268.063°
Độ nghiêng quỹ đạo4.28°
352.083°
104.498°
Đặc trưng vật lý
Kích thước23.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi