357 Ninina

tiểu hành tinh

357 Ninina là một tiểu hành tinh rất lớn ở vành đai chính. Nó do Auguste Charlois phát hiện ngày 11.2.1893 ở Nice. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

357 Ninina
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện11 tháng 2 năm 1893
Tên định danh
1893 J
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo437.143 Gm (2.922 AU)
Viễn điểm quỹ đạo506.111 Gm (3.383 AU)
471.627 Gm (3.153 AU)
Độ lệch tâm0.073
2044.56 d (5.6 a)
16.78 km/s
131.137°
Độ nghiêng quỹ đạo15.094°
138.19°
247.693°
Đặc trưng vật lý
Kích thước106.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
8.72

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi