363 Padua

tiểu hành tinh

363 Padua là một tiểu hành tinhvành đai chính.[1] Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 17.3.1893 ở Nice, và được đặt theo tên thành phố Padua, ở gần Venezia, Ý.[2]

363 Padua
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện17 tháng 3 năm 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
Padua
1893 S
Vành đai chính (Lydia)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo380.897 Gm (2.546 AU)
Viễn điểm quỹ đạo441.068 Gm (2.948 AU)
410.982 Gm (2.747 AU)
Độ lệch tâm0.073
1663.172 d (4.55 a)
17.97 km/s
5.679°
Độ nghiêng quỹ đạo5.951°
64.995°
294.64°
Đặc trưng vật lý
Kích thước35 - 75 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.01

Richard P. BinzelSchelte Bus đã cho biết thêm về tiểu hành tinh này trong một nghiên cứu sóng ánh sáng xuất bản năm 2003. Dự án được gọi là "Small tiểu hành tinh vành đai chính Spectroscopic Survey, Phase II" hoặc "SMASSII", dựa trên cuộc nghiên cứu các tiểu hành tinh vành đai chính trước đây. Dữ liệu quang phổ bước sóng thấy được (0,435-0,925 micromét) được thu thập từ tháng 8 năm 1993 tới tháng 3 năm 1999.[3]

Các dữ liệu đường cong ánh sáng của nó cũng được các nhà quan sát ở đài thiên văn Antelope Hill ghi lại - đài này được Trung tâm Tiểu hành tinh chỉ định là đài thiên văn chính thức.[4]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ JPL Small-Body Database Browser
  2. ^ Schmadel Lutz D. Dictionary of Minor Planet Têns (fifth edition), Springer, 2003. ISBN 3-540-00238-3.
  3. ^ Bus, S., Binzel, R. P. Small tiểu hành tinh vành đai chính Spectroscopic Survey, Phase II. EAR-A-I0028-4-SBN0001/SMASSII-V1.0. NASA Planetary Data System, 2003.
  4. ^ Lightcurve Results

Liên kết ngoàiSửa đổi