368 Haidea

tiểu hành tinh

368 Haidea là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 19.5.1893 ở Nice. Không biết rõ nguồn gốc tên của nó.

368 Haidea
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện19 tháng 5 năm 1893
Tên định danh
1893 AB
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo366.162 Gm (2.448 AU)
Viễn điểm quỹ đạo553.34 Gm (3.699 AU)
459.751 Gm (3.073 AU)
Độ lệch tâm0.204
1967.822 d (5.39 a)
16.99 km/s
225.737°
Độ nghiêng quỹ đạo7.774°
227.515°
90.999°
Đặc trưng vật lý
Kích thước70.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
PD
9.93

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi