370 Modestia

tiểu hành tinh

370 Modestia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 14.7.1893 ở Nice. Tên của nó bằng tiếng Latinh có nghĩa là "sự khiêm tốn".

370 Modestia
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện14 tháng 7 năm 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
modesty
1893 AC
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo315.891 Gm (2.112 AU)
Viễn điểm quỹ đạo379.461 Gm (2.537 AU)
347.676 Gm (2.324 AU)
Độ lệch tâm0.091
1294.091 d (3.54 a)
19.54 km/s
121.913°
Độ nghiêng quỹ đạo7.87°
291.176°
67.88°
Đặc trưng vật lý
Kích thước17 - 37 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
10.68

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi