3749 Balam

tiểu hành tinh

3749 Balam là một tiểu hành tinh vành đai chính có quỹ đạo Mặt Trời. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Canada David D. Balam.

3749 Balam
Khám phá
Khám phá bởiEdward L. G. Bowell
Ngày phát hiện24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Đặt tên theo
David D. Balam
1954 XM; 1962 ED; 1974 YO; 1982 BG1
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 16 tháng 11 năm 2005 (JD 2453700.5)
Cận điểm quỹ đạo297.982 Gm (1.992 AU)
Viễn điểm quỹ đạo371.292 Gm (2.482 AU)
Bán trục lớn334.637 Gm (2.237 AU)
Độ lệch tâm0.110
Chu kỳ quỹ đạo1221.998 d (3.35 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 119.85 km/s
Độ bất thường trung bình67.047°
Độ nghiêng quỹ đạo5.382°
Kinh độ của điểm nút lên295.903°
Acgumen của cận điểm173.884°
Đặc trưng vật lý
Kích thước7.0 km
Khối lượng1.5±0.6×1014 kg
Mật độ khối lượng thể tích1.2±0.5 g/cm³
Hấp dẫn bề mặt0.0008 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 20.0024 km/s
Chu kỳ tự quay? d
Suất phản chiếu0.16
Nhiệt độ~183 K
Kiểu phổS
Cấp sao tuyệt đối (H)13.4

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi