378 Holmia

tiểu hành tinh

378 Holmia là một tiểu hành tinhvành đai chính. Nó được Auguste Charlois phát hiện ngày 6.12.1893 ở Nice, và được đặt tên Holmia, tên tiếng Latinh của thành phố Stockholm (Thụy Điển).

378 Holmia
Khám phá
Khám phá bởiAuguste Charlois
Ngày phát hiện6 tháng 12 năm 1893
Tên định danh
Đặt tên theo
Stockholm
1893 AP
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo361.216 Gm (2.415 AU)
Viễn điểm quỹ đạo469.318 Gm (3.137 AU)
415.267 Gm (2.776 AU)
Độ lệch tâm0.13
1689.246 d (4.62 a)
17.88 km/s
39.29°
Độ nghiêng quỹ đạo7.01°
232.767°
156.06°
Đặc trưng vật lý
Kích thước27.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.8

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi