385 Ilmatar

tiểu hành tinh

385 Ilmatar là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được xếp loại tiểu hành tinh kiểu S, có bề mặt sáng.

385 Ilmatar
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện1 tháng 3 năm 1894
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Ilmatar
1894 AX
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo372.044 Gm (2.487 AU)
Viễn điểm quỹ đạo480.308 Gm (3.211 AU)
Bán trục lớn426.176 Gm (2.849 AU)
Độ lệch tâm0.127
Chu kỳ quỹ đạo1756.245 d (4.81 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 117.65 km/s
Độ bất thường trung bình25.258°
Độ nghiêng quỹ đạo13.567°
Kinh độ của điểm nút lên345.256°
Acgumen của cận điểm188.316°
Đặc trưng vật lý
Kích thước92.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ khối lượng thể tíchkhông biết
Hấp dẫn bề mặtkhông biết
Tốc độ vũ trụ cấp 2không biết
Chu kỳ tự quay62.35 hr
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổS
Cấp sao tuyệt đối (H)7.49

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 1.3.1894, ở Heidelberg, và được đặt theo tên Ilmatar, nữ thần của Phần Lan[1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi