3949 Mach là một tiểu hành tinh. Nó được phát hiện bởi Antonín Mrkos ngày 20 tháng 10 năm 1985 ở Đài thiên văn KleťCộng hòa Séc. Nó được đặt theo tên physicist Ernst Mach.

3949 Mach
Khám phá[1]
Khám phá bởiA. Mrkos
Ngày khám phá20 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Đặt tên theo
Ernst Mach
1985 UL
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 31 tháng 12 năm 2006 (JD 2454100.5)
Cận điểm quỹ đạo319.566 Gm (2.136 AU)
Viễn điểm quỹ đạo341.011 Gm (2.280 AU)
Bán trục lớn330.288 Gm (2.208 AU)
Độ lệch tâm0.032
Chu kỳ quỹ đạo1198.257 d (3.28 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 120.04 km/s
Độ bất thường trung bình0.302°
Độ nghiêng quỹ đạo3.778°
Kinh độ của điểm nút lên249.955°
Acgumen của cận điểm304.551°
Đặc trưng vật lý
Kích thước? km
Khối lượng?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo? km/s
Chu kỳ tự quay? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực?
Kinh độ hoàng đạo cực?
Suất phản chiếu hình học0.10
Nhiệt độ~187 K
Kiểu phổ?
Cấp sao tuyệt đối (H)13.3

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi