401 Ottilia

tiểu hành tinh

401 Ottilia là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính, thuộc nhóm tiểu hành tinh Cybele.

401 Ottilia
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện16 tháng 3 năm 1895
Tên định danh
1895 BT
Vành đai chính (Cybele)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo480.71 Gm (3.213 AU)
Viễn điểm quỹ đạo521.697 Gm (3.487 AU)
501.203 Gm (3.35 AU)
Độ lệch tâm0.041
2239.869 d (6.13 a)
16.27 km/s
223.085°
Độ nghiêng quỹ đạo5.973°
36.227°
287.806°
Đặc trưng vật lý
Kích thước99.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.1

Tiểu hành tinh này do Max Wolf phát hiện ngày 16.3.1895 ở Heidelberg và được đặt theo tên Ottilia, một nhân vật trong văn học dân gian Đức.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa