4147 Lennon

tiểu hành tinh

4147 Lennon (1983 AY) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 1 năm 1983 bởi Brian A. SkiffFlagstaff. Nó được đặt theo tên ex-Beatle John Lennon.

Lennon
Khám phá
Khám phá bởiBrian A. Skiff
Nơi khám pháFlagstaff
Ngày khám phá12 tháng 1 năm 1983
Tên chỉ định
Tên chỉ định4147
Đặt tên theo
John Lennon
1983 AY
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo2.1743861
Viễn điểm quỹ đạo2.5504843
Độ lệch tâm0.0795997
Chu kỳ quỹ đạo1326.2893614
Độ bất thường trung bình245.83330
Độ nghiêng quỹ đạo5.73815
Kinh độ của điểm nút lên288.77240
Acgumen của cận điểm302.57502
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)13.0

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi