8749 Beatles

tiểu hành tinh

8749 Beatles (1998 GJ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1998 bởi J. BroughtonReedy Creek Observatory. Nó được đặt theo tên ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Beatles
Khám phá
Khám phá bởiJ. Broughton
Nơi khám pháReedy Creek Observatory
Ngày khám phá3 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định8749
Đặt tên theo
The Beatles
1998 GJ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo1.8283421
Viễn điểm quỹ đạo2.6790401
Độ lệch tâm0.1887344
Chu kỳ quỹ đạo1235.7767248
Độ bất thường trung bình94.17306
Độ nghiêng quỹ đạo3.36526
Kinh độ của điểm nút lên336.75972
Acgumen của cận điểm110.06527
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H)14.5

Cùng chủ đềSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi