4149 Harrison

tiểu hành tinh

4149 Harrison là một tiểu hành tinh that was được phát hiện ngày 9 tháng 3 năm 1984 bởi Brian A. SkiffTrạm Anderson Mesa thuộc Đài thiên văn Lowell. Nó được đặt theo tên ex-Beatle George Harrison.

Cùng chủ đềSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi