415 Palatia

tiểu hành tinh

415 Palatia là một tiểu hành tinh lớn ở vành đai chính. Nó được Max Wolf phát hiện ngày 7.2.1896 ở Heidelberg và được đặt theo tên thái ấp của tuyển hầu Palatinate, một vùng thời đế quốc La Mã thần thánh, nay thuộc Đức.

415 Palatia
Khám phá
Khám phá bởiMax Wolf
Ngày phát hiện7 tháng 2 năm 1896
Tên định danh
Đặt tên theo
Electoral Palatinate
1896 CO
Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 30 tháng 1 năm 2005 (JD 2453400.5)
Cận điểm quỹ đạo291.756 Gm (1.95 AU)
Viễn điểm quỹ đạo543.23 Gm (3.631 AU)
417.493 Gm (2.791 AU)
Độ lệch tâm0.301
1702.848 d (4.66 a)
17.83 km/s
186.769°
Độ nghiêng quỹ đạo8.174°
127.042°
297.439°
Đặc trưng vật lý
Kích thước76.0 km
Khối lượngkhông biết
Mật độ trung bình
không biết
không biết
không biết
không biết
Suất phản chiếukhông biết
Nhiệt độkhông biết
Kiểu phổ
không biết
9.21

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi