4179 Toutatis

tiểu hành tinh

4179 Toutatis/1989 AC (/tˈtɑːtɪs/ too-TAH-tis) là một tiểu hành tinh trong nhóm Apollo, nhóm Alinda, và tiểu hành tinh bay qua quỹ đạo Sao Hỏa.

4179 Toutatis
1996 Goldstone radar image
Khám phá
Khám phá bởiChristian Pollas
Ngày phát hiện4 tháng 1 năm 1989
Tên định danh
Đặt tên theo
Toutatis
1934 CT; 1989 AC
Apollo, Alinda,
Tiểu hành tinh cắt qua quỹ đạo Sao Hỏa
Đặc trưng quỹ đạo[1]
Kỷ nguyên 22 tháng 10 năm 2004 (JD 2453300.5)
Cận điểm quỹ đạo0,934 AU (137,739 Gm)
Viễn điểm quỹ đạo4,128 AU (616,914 Gm)
2,531 AU (377,326 Gm)
Độ lệch tâm0.630
4,03 a (1471,15 d)
16,69 km/s
219,29°
Độ nghiêng quỹ đạo0,445°
124,45°
279,65°
Đặc trưng vật lý
Kích thước4,5×2,4×1,9 km
Khối lượng5,0×1013 kg
Mật độ trung bình
2,1 g/cm³
0,0010 m/s²
0,0019 km/s
5,41 đến 7,33 ngày[1]
Suất phản chiếu0,13[1]
Nhiệt độ~174 K
Kiểu phổ
S
8,8 (khi gần Trái Đất)[2] tới 22,4[3]
15,30[1]

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c d “JPL Small-Body Database Browser: 4179 Toutatis (1989 AC)”. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2008.
  2. ^ “AstDys (4179) Toutatis Ephemerides for 2004”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2010.
  3. ^ “AstDys (4179) Toutatis Ephemerides 2059”. Department of Mathematics, University of Pisa, Italy. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 27 tháng 6 năm 2010.

Liên kết ngoài sửa